Terms and Conditions

1. Opće odredbe

Internetski portali StayInRab.com i katurbo.hr, te vezane stranice društvenih mreža (u daljnjem tekstu: Stranica) u vlasništvu su Putničke agencije Katurbo d.o.o., (u daljnjem tekstu: Agencija), sa poslovnicom na adresi: Banjol 40a, Rab, Hrvatska.

Korisnik je svaka osoba koja se koristi Stranicom.

Ovi Opći uvjeti i odredbe odnose se na sve naše usluge koje su izravno ili neizravno realizirane uz posredovanje Agencije i potvrđene isključivo direktno od Agencije u pismenom obliku Korisniku usluge.

Pristupom, pregledavanjem i korištenjem naše Stranice, putem bilo koje naše ili partnerske platforme i/ili ostvarenjem rezervacije ili usluge, Korisnik priznaje i slaže se da je pročitao, razumio i složio se s Općim uvjetima i odredbama, Izjavom o pravilima privatnosti, te  Uvjetima pristupa.

Agencija  zadržava pravo izmjene Općih uvjeta, te ostalih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku i bez posebne najave.

 

2. Sadržaj ponude

Putem naših Stranica, Agencija nudi i oglašava smještaj i usluge isključivo kao posrednik, u tuđe ime i za tuđi račun.

Agencija osigurava uslugu prema informacijama važećim na dan potvrde rezervacije Korisniku, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile: bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanrednih okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše, erupcije vulkana), ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

Rezervacijom smještaja ili usluge preko Agencije, ulazite u izravni (zakonski obavezujući) ugovorni odnos sa Agencijom.

Informacije i sadržaji komercijalnog karaktera vezani za smještaj i usluge, prikupljeni su od pružatelja usluga i partnera. Svi podaci provjereni su s dužnom pažnjom od strane tima Agencije, međutim Agencija ne može jamčiti potpunu točnost prikazanih informacija i sadržaja, te ne preuzima odgovornost za iste.

Korisnik Stranicu može kontaktirati telefonski ili email-om.

 

3. Rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije smještaja i usluga primaju se e-mailom, kroz rezervacijski sistem, pismenim putem ili osobno u poslovnici Agencije.

Prilikom kreiranja zahtjeva ili rezervacije za smještaj ili uslugu, Korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima, Izjavom o pravilima privatnosti, te  Uvjetima pristupa, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obavezu kako za Korisnika, tako i za Agenciju. Agencija stavlja na raspolaganje Korisniku odgovarajući materijal u elektronskom obliku, predočuje mu sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge.

Korisnik usluge dužan je dati sve potrebne podatke koje zahtijeva Agencija. Ukoliko Korisnik odbije dostaviti tražene podatke, Agencija zadržava pravo uskraćivanja usluge Korisniku.

Za rezervaciju smještaja ili usluge, potrebno je uplatiti akontaciju najkasnije u roku 7 dana od prihvaćanja iste ili prema zahtjevu Agencije. Ostatak iznosa uplaćuje se po dogovoru s Agencijom.

Rezervacija je valjana po pisanoj potvrdi od Agencije.

Troškove transfera novca i uplata snosi Korisnik usluge. Rezervacija je valjana po pisanoj potvrdi o primitku depozita od Agencije. U slučaju otkaza rezervacije ili usluge akontacija se ne vraća Korisniku, već Agencija zadržava istu na ime troškova otkazivanja rezervacije.

 

 

 

4. Cijene

Cijena usluge uključuje samo uslugu naznačenu na potvrdi rezervacije, potvrđenu od Agencije. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja/usluge (npr.pomoćni ležaj, dodatna osoba, doručak,…) i trebaju se zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja uz doplatu po dogovoru s Agencijom. Cijene usluga objavljene su u eurima, odnosno u kunama za hrvatske putnike. U slučaju velikih tečajnih razlika, Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.

Korisnicima usluge koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju/uslugu, Agencija jamči cijenu smještaja/usluge, navedenu u rezervaciji. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Agencija se obvezuje obavijestiti Korisnika o promjeni cijene.
Cijene navedene u našim ponudama ne moraju odgovarati cijenama objavljenim od prižatelja usluge ili ponudi neke druge agencije, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu/mjesto pružanja usluge, dođe više Korisnika nego što je naznačeno pri rezervaciji, Agencija ili pružatelj usluga imaju pravo uskratiti uslugu nenajavljenim Korisnicima usluga ili prihvatiti sve Korisnike uz nadoplatu nenajavljenih Korisnika na licu mjesta ili u Agenciji. Agencija garantira samo za cijenu i usluge potvrđene Korisniku prilikom potvrde rezervacije.

 

5. Obveze agencije

Dužnost Agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima Korisnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.).

 

6. Obveze korisnika usluga

Korisnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave,
 • Korisnik usluge je dužan provjeriti da li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza,
 • poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište ,
 • poštivati zakone i propise Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolazi i u kojima boravi (u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Korisnika, sve nastale troškove snosi sam Korisnik),
 • pridržavati se kućnog reda u smještajnim/uslužnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri,
 • prilikom dolaska na odredište, Korisnik treba pružatelju usluga ili Agenciji predati dokument o plaćenoj usluzi ili rezervaciji (Voucher ili potvrdu dobivenu e-mailom),
 • Korisnik je pri prijavi u rezervirani smještaj dužan predočiti valjan identifikacijski dokument Agenciji ili pružatelju usluge u skladu sa hrvatskim zakonima – Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonu o strancima.

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, Korisnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije korisnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje u smještajnom objektu, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

 

7. Dinamika plaćanja rezervacija za smještaj i usluge
 • plaćanje akontacije za usluge smještaja po prihvaćenoj ponudi najkasnije u roku 7 dana ili prema dogovoru sa Agencijom
 • plaćanje ostatka iznosa za usluge ili smještaj, pri prijavi po dolasku u Agenciju ili kod pružatelja smještaja ako je tako dogovoreno s Agencijom,
 • plaćanje 100% cijene usluge smještaja po prihvaćenoj ponudi ili po dogovoru s agencijom.

 

8. Pravo korisnika usluge na promjene i otkaz rezervirane usluge

 U slučaju da Korisnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju ili uslugu, mora to učiniti pismeno e-mailom. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba, imena Korisnika, korištenje dodatnih usluga koje nisu uključene u osnovnu cijenu, datum početka i/ili završetka korištenja usluge.

Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, biti će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Korisnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju otkaza fiksno potvrđene rezervacije smještaja ili usluge primjenjuju se sljedeći uvjeti:

 • u slučaju otkaza rezervacije/usluge u bilo kojem trenutku, uplaćena akontacija se ne vraća Korisniku,
 • za otkaz ili izmjenu rezervacije u periodu do 20 dana prije početka korištenja usluge, Agencija zadržava pravo naplate od Korisnika u iznosu od 50% ukupne vrijednosti rezervacije,
 • za otkaz ili izmjenu rezervacije u periodu unutar 20 dana od datuma početka korištenja usluge ili kasnije, te nepojavljivanje Korisnika na datum početka korištenja usluge, Agencija zadržava pravo naplate od Korisnika u iznosu 100% vrijednosti ukupne usluge.

Ukoliko Korisnik mora otkazati rezervaciju/uslugu unutar 20 dana prije datuma početka korištenja usluge, Agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Korisnika za istu rezervaciju/uslugu ukoliko je to moguće – bez dodatnih trokova (ovo ovisi i o kranjem pružatelju usluge).

Ukoliko se Korisnik ne prijavi u rezervirani smještaj/Agenciju do 22:00 sata na datum početka usluge ili do vremena predviđenog za početak korištenja usluge, a nije kontaktirao Agenciju ili pružatelja usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova od Korisnika.

Agencija ne nadoknađuje korisniku troškove nastale oko bankovnih transfera novca i plaćanja, nabave putnih isprava vezanih za rezervaciju koju Korisnik otkazuje, te ostale troškove osobne prirode neposredno nastale vezano za korištenje rezervirane usluge.

 

9. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest Korisniku usluge.

Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po većoj cijeni, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Korisnika.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja/usluge, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije usluge uz prethodnu obavijest Korisniku, prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Korisnik u slučaju otkaza rezervacije od Agencije nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije, a Agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Agencije, umanjenog za iznos troškova nastalih zbog otkazivanja rezervacije.

 

10. Reklamacije

Korisnik je dužan na dan prijave, pružatelju usluge ili Agenciji reklamirati neodgovarajuću uslugu. Nakon korištenja usluge reklamacije se neće uzeti u razmatranje.

Korisnik je dužan surađivati sa pružateljem usluge i Agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Korisnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane usluge (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže, prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine, građevinski radovi u destinaciji i sl.).

 

11. Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07,125/07, 79/09 i 89/09,133/09, 78/12, 56/13 i 41/14,110/15), te temeljem čl. 21.  Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17), Korisnik može prigovor ili pritužbe vezano za pružanje usluga Agencije podnijeti putem:

– pošte na adresu: Banjol 40 a, 51280 Rab, Hrvatska,

– elektroničke pošte: info@katurbo.hr,

– kao i u poslovnim prostorijama Agencije, na adresi Rab, Banjol 40a.

Kako bi Agencija sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdila primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorila, Korisnik treba navesti točne podatke (ime, prezime, adresu) za primitak istoga.
Odgovor na prigovor Korisnika, Agencija će u skladu sa Zakonom dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

Djelatnost Agencije podliježe službenom nadzoru Turističke inspekcije Republike Hrvatske.

 

12. Zaštita osobnih podataka

Korisnik osobne podatke daje dobrovoljno a Agencija se obvezuje čuvati tajnost podataka dostavljenih od Korisnika, te iste koristiti samo za vlastite potrebe poslovanja. Osobni podaci korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Korisnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije. Više o zaštiti osobnih podataka i kako se podaci Korisnika koriste, pročitati u Izjavi o privatnosti i Uvjetima pristupa.

 

13. Napomena

Korisnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

 

14. Nadležnost suda

Korisnik i Agencija nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se nadležnosti Trgovačkog Suda u Rijeci, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Matični broj subjekta u sudskom registru: 040118168,

OIB: 25638285072,
ID kod: HR-51-040118168,

Sjedište: Palit 491, Rab, Hrvatska

Voditelj poslova: Slobodan Goleš (agenciju zastupa samostalno i pojedinačno).

 

15. Korisni podaci za korisnike

Putnička agencija Katurbo d.o.o.

Banjol 40 a, 51280 Rab, Hrvatska

 

tel: +385 (0)51 724 495

email: info@katurbo.hr, info@stayinrab.com

web: www.stayinrab.com

 

Radno vrijeme za rad s korisnicima:

svaki dan 8:00 – 20:00

 

Radno vrijeme poslovnice:

ljeti 8:00 – 22:00

zimi 8:00 – 10:30

 

 

 

 

 

 

1. General Terms and Conditions

www.stayinrab.com and www.katurbo.hr (further in the text: Website) are the property of Katurbo d.o.o. (further in the text: Agency). A user is each person using above mentioned websites. Agency keeps the right to update General Terms and Conditions (further in the text: GDTs) without any advanced notice.

A subject of these GDTs is all services carried out by mediating from the Agency through the Website and confirmed from the Agency in written form to User. By accessing, searching, using, booking through Web Site, User agrees that he has read, understood and accepted GDTs, Privacy Policy and Access Terms.

 

2. Offer

Through Web Site, Agency offers and advertises accommodation and services as an intermediary, on behalf of others. Agency will provide service according to information valid on the day of the reservation confirmation sent out from the Agency, following description and dates presented on confirmation.
Exceptions: sickness or death of service provider or his closest family, extraordinary circumstances that can not be predicted such as natural disasters (earthquake, flood, fire, drought, volcano eruption), wars, strikes, terrorism, government prohibition (mobilisation, legal prohibition to leave the country).

Accommodation or service booking through the Agency will be considered as a direct contract between User and the Agency.

Information and content related to the accommodation and services are collected from the service providers and partners. All information is checked from the team of the Agency with appropriate care, but Agency cannot guarantee complete accuracy, and will not be responsible for the lack of information.

 

3. Reservation and payment

When processing booking or inquiry for accommodation or service, User acknowledges and agrees with these GDTs, Privacy Policy and Access Terms. The content of these GDTs presents legal requirements for both, User and the Agency. Agency will provide User with relevant and needed information and content related to booked or required service in electronic form, through the Website or e-mail. Through booking process, User agrees to forward all information Agency requires.

Inquiries and bookings can be forwarded via e-mail, through booking system or in written form. Shown rates need to be confirmed by the Agency once again. After the booking is done or inquiry sent, User will receive an automatic message from the website and will be contacted by our agent.

To book accommodation or service, there is a deposit to be settled at latest within 7 days from the invitation sent out by the Agency or as requested by the Agency. The rest of the amount will be settled as agreed with the Agency.

When a deposit is registered, User will receive Reservation Confirmation from the Agency. Reservation Confirmation is the only document that con

Money transfer and payment costs will be settled by the User. Reservation is valid only with written confirmation of deposit receipt from the Agency. In case of a reservation cancellation, the deposit will not be refunded. Agency keeps the right to keep the amount to cover cancellation costs.

 

4. Rates

Price includes only service listed on reservation confirmation, confirmed from the Agency after the deposit is settled. Special requirements or extra services are services not included in basic service offer. They should be requested in advance and need to be approved by the Agency.  They might be a subject of an additional surcharge.

Listed rates are shown in Euros. In the case of big currency oscillation (Euro/local currency Kuna), Agency keeps the right to change the rates.

Agency guarantees to User confirmed price in case that deposit is settled. If rate change happens before deposit payment, Agency has obligatory to inform User of the price change.

Prices listed in offers do not have to match prices listed by other agencies or direct service provider. A difference in the price cannot be subject to reclamation.

In case that more than confirmed number of Users try to check-in at booked accommodation or to use booked service, Agency or direct service provider keeps the right to cancel booked service to User or accept all Users with applicable surcharge.

 

5. Obligations of the Agency

The Agency’s obligation is providing services as well as selecting the service providers while taking into consideration the rights and interests of Users in accordance with the traditions and good business practice of the tourism industry. The Agency will fulfil all the above-mentioned obligations as described, except in circumstances beyond its control (Article 2) in which the Agency will proceed as stated in Article 14.

 

6. Obligations of the User

The User is obligated to:

 • have valid travel documentation
 • respect and abide by all customs and foreign exchange regulations of the destination country
 • respect and abide by all customs, laws and other regulations of the Republic of Croatia as well as other countries through which he/she passes through or resides in. In the event the Traveller is unable to continue the trip as a result of being in direct violation of these regulations, the Traveller is responsible for all related expenses
 • abide by house rules of the accommodation units as well as cooperate with the service providers in a well-intentioned manner
 • upon arriving at the destination, present the Agency or service provider confirmation about paid service (voucher or confirmation received via e-mail)
 • A user has the obligation to check possibly Visa requirements for travel destinations or transit countries

The User is obligated to compensate the service provider on the spot for any potential damages caused by his/her own negligence.

 

7. Payment dynamics for accommodation and services
 • deposit payment after the confirmed inquiry in 7 days, or as agreed with the Agency
 • balance payment, upon check-in at the Agency or at the direct service provider, if agreed with the Agency
 • 100% of the total amount payable upon confirmed service or as agreed with the Agency

 

8. The User’s right to changes and cancellations

In the event the User wishes to change or cancel a reservation or service, he/she must do so in writing (e-mail). Changes constitute a change in the number of persons or the names of the Users, additional services, special requests, change of the dates service starts/ends.

If possible reservation change will be performed without any extra charge. If reservation change is not possible and the User cancels the confirmed reservation, the cancellation terms stated below will apply.

In the case of cancellation of confirmed reservation or service next cancellation policy is applicable:

 • In case of cancellation or modification of the reservation/ service at any moment no deposit will be refunded to User
 • In case of cancellation or modification of the reservation/ service cancellation up to 20 days before arrival, Agency keeps the right to charge 50% of the total amount of the confirmed reservation or service
 • In case of cancellation or modification later or no show, Agency keeps the right to charge the total amount of the confirmed reservation or service

If the User does not check-in for booked service by the predicted time for check-in, without contacting the Agency or the service provider, the service will be cancelled and the corresponding cancellation fees will be applied.
Should the actual costs of the cancellation exceed the above-listed fees, the Agency reserves the right to charge the actual costs.
The Agency is not obligated nor responsible for reimbursing the User for the cost of his/her travel documents, visas and money transfers related to the reservations cancelled by the User.

 

9. The Agency’s right to changes and cancellations

The Agency reserves the right to make changes to the reservations in the event of circumstances which cannot be predicted, avoided or eliminated (see Article 2).

Confirmed service can be changed only with advanced written notification to the service User.

If the replacement accommodation is only possible in a higher category, the Agency reserves the right to charge the Traveller for the difference in agreement with the Traveller. In the event a replacement accommodation unit cannot be arranged, the Agency reserves the right to cancel the reservation with first notifying the Traveller no later than 7 days prior to the beginning of the service and guarantees a full refund of the paid amount.

If the Agency cancels a reservation, the User is not entitled to any compensation from the Agency and the Agency is only obligated to refund the amount paid to the Agency’s account.

 

10. User complaints

The user is required immediately to report property owner or the Agency in the case of inadequate service, on the day when the service starts – before using the service. After the service is used, no complaints will be considered.

The User is required to cooperate with accommodation owner and the Agency in good faith in order to solve the complaint.

The Agency cannot be held responsible for climate conditions, cleanliness and temperature of the sea, and all other similar situations and events that might be source of Users dissatisfaction, not directly related to the quality of the reserved service (eg. bad weather, improperly maintained beaches, crowds, theft or damage to property while using the service, etc.).

 

12. Complaint procedure

The user can submit a complaint on the written form, following the email: info@katurbo.hr or info@stayinrab.com, send the complaint by mail to the address: Tourist Agency Katurbo, Banjol 40 a, 51280 Rab, Croatia or direct in our office, using the Complaints Book.

A user is kindly required to deliver information about name, surname and address, so we can process the complaint and send feedback within 15 days from the date of receipt of the complaint.

If the complaint is related to the accommodation facilities direct, quality of the accommodation and services, a guest will be required to submit also proof in the pictures, bearing in mind the guidance from the Agency at the article nr. 9.

The activity of the Agency is subject to the official supervision of the tourist inspection service.

11. Personal data protection

User personal information is given voluntarily. Personal data are required for processing requested services. By accepting the General Terms and Conditions, the user agrees to the Privacy Policy. More on personal data protection read in the Privacy Policy.

 

12. Remark

By visiting Agency’s websites, sending a request or reservation service, User accepts all the conditions set out above.

 

13. Court jurisdiction

The User and the Agency will aim to settle possible lawsuits in the application of the agreement addressed. Otherwise, it will be subjected to the competent Commercial Court in Rijeka, and the applicable law will be Croatian law.

The relevant version of the General Conditions in the one in the Croatian language.